Auksė Glavinskienė

„Kūryba ir ambicijos veda mus į priekį“.

BS/2 operacinės veiklos vadovė

Jos veiklos sritys: administracinės politikos ir procedūrų nustatymas bei įgyvendinimas, darbuotojų motyvacinės sistemos kūrimas, visų „Penki kontinentai“ grupės įmonių administracijų procesų ir projektų koordinavimas bei kontrolė, informatyvios komunikacijos tarp vadovybės ir darbuotojų užtikrinimas, darbuotojų veiklos vertinimas.

Veikla

Prie „Penki kontinentai‘ įmonių grupės Auksė Glavinskienė prisijungė 2019 m. rudenį. Jai vadovaujant, įmonių grupėje buvo automatizuota daug HR procesų, sumažintas rankinio darbo krūvis, visos HR ataskaitos atvaizduojamos šiuolaikinėje analitikos platformoje. Užtikrinta nuolatinė sklandi komunikacija tarp visų įmonių grupės administracijų, sėkmingai dalijamasi gerąja darbo patirtimi, vienodinami visų administracijų veiklos principai ir procesai. Kitose šalyse veikiančių įmonių darbuotojams pradėtos organizuoti stažuotės ir mokymai centriniame biure Vilniuje. Sėkmingai diegiamos įvairios darbuotojų motyvacijos priemonės.

„Penki kontinentai“ – tarptautinė įmonių grupė, kurioje dirba skirtingų tautybių, kultūrų, nuomonių žmonės. Mūsų užduotis – rasti individualų priėjimą prie kiekvieno iš jų, kad kiekvienas jaustųsi vertinamas, būtų skatinamas dalytis savo idėjomis ir siektų savo tikslų. Siekiame kurti motyvuojančią darbo aplinką ir atvirą bendravimo kultūrą, kad visi kartu galėtume prisidėti prie organizacijos augimo ir sėkmės“, – sako Operacinės veiklos vadovė. Anot jos, įmonės sėkmė daug priklauso ir nuo darbuotojų vertybių, gebėjimo lanksčiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų, prisiimti atsakomybę, vadovautis sąžiningumo, etikos, tvarumo ir profesionalumo standartais.